Teorija

Klasicisms bija arhitektūras stils, kurš balstījās uz antīkajām - senās Grieķijas un senāsRomas arhitektūras vērtībām, kā arī uz renesanses laikmeta sasniegumiem arhitektūrā - antīkās arhitektūras paraugu radošu atdarinājumu.
 
Klasicisma laikā 17. - 19. gadsimta sākumā valdīja kritiska un noraidoša attieksme pret baroka pārliecīgo greznību.
 
Paris_Pantheon3.jpg
Attēlā redzams Parīzes Panteons (agrākais nosaukums - Parīzes Svētās Ženevjēvas katedrāle), būvēts 18. gadsimta otrajā pusē, arhitekts Ž.Suflo. Klasicisms.
 
Šīs ēkas konstrukcijā redzama izteikta līdzība ar senās Romas Panteonu - visu dievu templi, pamata plānojumā izmantots grieķu krusts, izmantots arī renesanses laika konstrukciju stils - kupola veidojums. 
 
Šajā ēkā redzami klasicisma principi.
 • ēkas ieejas daļa - portiks atgādina senās Grieķijas templi;
 • kolonnas kārtotas atstatus un pa vienai,
 • virs kolonnām - tradicionālas formas frontons (trijstūra konstrukcija),
 • ēku vainago renesanses tradīcijās ieturēts kupols,
 • ēka ir simetriska - pamatā grieķu krusta forma,
 • ēkai ir samērīgs, atturīgs kopiespaids - tā pauž cildenumu, diženumu.
Svarīgi!
Klasicisma formu atdarinājums - neoklasicisms bija iecienīts gan sabiedriska rakstura ēkām, gan pilīm.
 
7090603543_6cdcecc322_o pils mihailovskā 18.gs beigas klasicisms.jpg  
Attēlāredzama pils Mihailovskā (Krievijā), būvēta 19. gadsimta pirmajā pusē, arhitekts K.Rossi.
 
Šajā ēkā redzami klasicisma principi:
 • ēkas centrālā daļa otrajā stāvā atgādina senās Grieķijas templi,
 • zem tās - vienmērīgu pusaploces arku rotāta konstrukcija,
 • kolonnas kārtotas pa vienai,
 • virs kolonnām - tradicionālas formas frontons (trijstūra konstrukcija),
 • ēkai ir samērīgs, atturīgs kopiespaids - tā pauž cildenumu, diženumu. 
  
LV_Riga_Lettische_Nationaloper__Latvijas_Nacion__l___opera_.jpg   
Attēlā: 19. gadsimta otrajā pusē būvētais Rīgas pilsētas (vācu) teātris, tagad - Nacionālā opera, arhitekts L.Bonštets. Neoklasicisms.
  
Šī ēka pilnīgi saglabā klasicisma raksturu un formas:
 • galvenajai ēkai pieslejas portiks, kas atgādina senās Grieķijas templi;
 • portiku veido sešas monumentālas, atstatus stāvošas joniešu kolonnas (kolonnas veidu nosaka tās kārtojums augšdaļā, šeit izmantotas volūtas, tātad - joniešu kolonnas),
 • frontons (trijstūra būvforma virs kolonnām) veidots regulārs, simetrisks, līdzīgs grieķu paraugiem,
 • frontonu rotā alegoriskas figūras klasicisma stilā.
(Iekštelpās izmantots stilistiski jaukts dekors.)
 
Atsauce:
http://www.comp.hkbu.edu.hk/~xujl/euro04/Paris_Pantheon3.jpg
http://farm6.staticflickr.com/5344/7090603543_6cdcecc322_o.jpg
https://inzumi.com/images/destinations/LV_Riga_Lettische_Nationaloper__Latvijas_Nacion__l___opera_.jpg
Jauno laiku kultūras vēsture 2/ Mārīte Lapiņa, Daina Blūma, Ligita Zitāne. - Rīga: RaKa, 1999. - 270lpp. Izmantotā literatūra: 150.-151.lpp.
Arhitektūras stili Latvijā/ Skaidrīte Cielava - Rīga: SIA "Mācību apgāds NT", 1998. - 75 lpp. Izmantotā literatūra: 56.lpp.