Teorija

19./20. gadsimtā historisma celtņu fasādēs apdarē izmantoja ne tikai viena vēsturiskā arhitektūras stila, bet nereti arī dažādu arhitektūras stilu apdares elementus un detaļas, piemēram, vienā ēkā apvienoti romānikas, gotikas, baroka elementi.
 
Tā kā ēku kopskata izvēlē nozīmīga loma bija ne tikai arhitektiem, kuri projektēja ēkas, bet arī ēku pasūtītājiem - organizācijām, pilsoņiem, tad reizēm ne tā labākā gaume noteica, kā ēka izskatīsies - cik harmoniski, gaumīgi.
Svarīgi!
Ja vienā ēkā, jo sevišķi tās fasādē (ārpusē) ir izmantoti - sajaukti vairāki vēsturiskie stili - valda neorganisks stilu sajaukums, tad šāda neorganiska, mākslīga sajaukuma apzīmēšanai lieto jēdzienu "eklektisms".
 
134-madonas_cesvaines_pils_2_semjonovs.jpg
Attēlā redzama Cesvaines pils, netālu no Madonas, (tagad - Cesvaines ģimnāzijas ēka), būvēta 19. gadsimta beigās, arhitekti H.Grīzebahs, A.Dinklāge. Eklektisms.
 
Cesvaines pilī var redzēt vairāku vēsturisko stilu sajaukumu:
 • labais būves spārns (no skatītāja viedokļa - attēlā) atgādina romānikas ēkas - biezi, smagnēji mūri ar nenoteikti izvietotiem nelieliem lodziņiem;
 • atsevišķiem logiem piešķirtas romānikas stila pusaploces arkas formas;
 • būves labajā spārnā izmantotas renesanses laika piļu būvformas;
 • centrālajā daļā iekomponēti stilistiski atšķirīgi torņi un konstrukcijas, dažos no tiem - romānikas, citos - gotikas elementi;
 • tornis, kas slejas pār pili, atgādina gotikas baznīcu torņus, utt.
 
Katra pils daļa ir stilistiski atšķirīga. Pils pagalms ierīkots baroka stilā - tam ir regulārs, simetrisks plānojums. Pils iekštelpas pielāgotas skolas vajadzībām.
 
lejupielāde nac teātris.jpg 
Attēlā redzams Rīgas pilsētas 2. (krievu) teātris, tagad - Nacionālais teātris, būvēts 20. gadsimta sākumā, arhitekts A.Reinbergs. Eklektisms. 
  
Nacionālā teātra ēkas ārējā izveidē izmantoti gan baroka, gan klasicisma elementi.
 
Klasicisma iezīmes:
 • klasicisma stilā veidotas 3/4 kolonnas un pilastri (kolonnu daļējas formas- izvirzījumi sienā taisnstūrveida formā);
 • klasicismam atbilst arī frontoni - trijstūra formas noslēgumi fasādes izvirzījumiem abpus ieejas daļai.
Baroka iezīmes:
 • ēkas būvķermenis ir monumentāls, smagnējs;
 • pie ieejas novietotas varenas atlantu figūras (pēc sengrieķu mītu varoņa Atlanta vārda - atlētiskas vīriešu figūras kā balsti, kas tur portiku, balkonu, kādu citu arhitektūras elementu);
 • ārējai fasādei ir daudzveidīgi izvirzījumi, padziļinājumi;
 • logu formas un apdares ir daudzveidīgas;
 • izlocīts un dekoratīviem elementiem rotāts ir jumta segums.
 nac_teatr_atlanti.jpg 
   
Iekštelpas teātrī ir pielāgotas 20. gadsimta teātra prasībām: moderni iekārtota skatuve, augsts inženiertehnisko komunikāciju līmenis, izgaismotas parādes kāpnes, skatuve utt..
 
Atsauce:
http://www.latvia.travel/sites/default/files/imagecache/node-photo/134-madonas_cesvaines_pils_2_semjonovs.jpg
http://www.kardiologija.lv/files/nac_teatris.jpg
http://valoda.ailab.lv/kultura/kultura/ap31.gif 
Arhitektūras stili Latvijā/ Skaidrīte Cielava - Rīga: SIA "Mācību apgāds NT", 1998. - 75. lpp. Izmantotā literatūra: 60.-61.lpp.