Teorija

Eiropas jūgendstila metropole ir Rīga. No Rīgas centra apbūves četrdesmit procentus veido jūgendstila ēkas. Otrajā lielākajā jūgendstila metropolē Vīnē jūgendstila ēku ir piecpadsmit procenti.
 
Rīgas jūgendstila ēkas ir uzbūvētas laika periodā no 1900. gada līdz Pirmajam pasaules karam (sākās 1914. gadā).
 
20. gadsimta sākumā Rīgā strādāja 10 latviešu arhitekti, viņi radīja apmēram četrdesmit procentus ēku, turklāt četrdesmit pieci procenti namīpašnieku bija latvieši. Jūgendstila ziedu laiki bija arī latviešu lielgruntniecības ziedu laiki.
 
Pirmā jūgendstila ēka tiek uzbūvēta 1900. gadā; ir gadi, kuros uzbūvē ap 300 - 500 ēkām gadā, un katra ir individuāls projekts.
Svarīgi!
Rīgas jūgendstilam izdala četrus novirzienus:
 • eklektiski dekoratīvais jūgendstils;
 • nacionālais romantisms;
 • racionālais jūgendstils;
 • vertikālais jeb stateniskais jūgendstils.
Kā pirmais jūgendstila novirziens Rīgā izveidojas eklektiski dekoratīvais jūgendstils.
 
alberta2a_eizenšteins eklekt dekor.jpg
Attēlā: Eklektiski dekoratīvā novirziena paraugs - dzīvokļu ēka Alberta ielā 2a, uzbūvēta 1906. gadā, arhitekts M.Eizenšteins.
  
Eklektiski dekoratīvajam jūgendstilam raksturīgas bagātīgi rotātas ēku fasādes:
 • izmantotas gan skulptūras - sieviešu figūras, maskas (šajā ēkā), gan mītisku būtņu, dzīvnieku veidojumi (citās jūgendstila ēkās),
 • daudzveidīgas stilizētas ģeometriskas formas,
 • daudzveidīgi ornamenti,
 • krāsu akcenti, kurus veido gan glazējot, gan izmantojot keramiku,
 • katrā stāvā logiem citāda grezna apdare,
 • vispiesātinātākie rotājumi fasādes noslēgumā - augšā.
Alberta ielas apbūve ir izcils eklektiski dekoratīvā jūgendstila paraugs. 
 
Nacionālā romantisma novirziena izveidošanos iedvesmoja latviešu arhitektu pieredzes papildināšana Somijā: tuvas latviskajai mentalitātei bija somu tradīcijas ēku apdarē izmantot pelēko granītu, veidot smagnējas būvmasas, racionāli plānot iekštelpas.
 
nac romant tērbatas 33- 35 konstantīns pēkšēns eižens laube 1906.jpg 
Attēlā: Nacionālā romantisma ēkas paraugs - skola Tērbatas ielā 15- 17. Ēka būvēta 1905. gadā pēc dzejnieka, jurista, izglītības darbinieka Ata Ķeniņa pasūtījuma, arhitekti Konstantīns Pēkšēns un Eižens Laube.
 
Nacionālajam romantismam raksturīga:
 • vietējo būvmateriālu (granīta, laukakmens, dolomīta) pielietošana apdarē,
 • logailu slīpinājumi, tiem piešķirot īpatnēju formu,
 • nacionālo ornamentu izmantojums ēkas dekoratīvajai apdarei.
Nacionālā romantisma mērķis bija radīt savdabīgu, tikai latviešiem raksturīgu arhitektūras stilu.
  
Atsakoties no rotājošiem un dekoratīviem elementiem, ēku apdarē izveidojās jūgendstila novirziens - racionālais jūgendstils.
 
rac j-st ģertrūdes 32 eižens laube 1910.jpg
Attēlā: Racionālā jūgendstila tradīcijās būvēts īres nams ar veikaliem un skolu Ģertrūdes ielā 32, būvēts 1910. gadā, arhitekts Eižens Laube.
  
Racionālajam jūgendstilam raksturīga:
 • gandrīz pilnīga atteikšanās no rotājumiem ēkas fasādē,
 • fasādei raksturīga vienkāršība,
 • fasāžu kompozīcija pakārtota ēku iekšējā plānojuma īpatnībām,
 • izzūd vienmērīgie logailu ritmi,
 • tiek izbūvēti erkeri - uz āru izvirzīta slēgta izbūve vairāku stāvu augstumā, tā nesniedzas līdz zemei.
No racionālā jūgendstila, sākot akcentēt vertikāles, izveidojas ceturtais jūgendstila novirziens - stateniskais jeb vertikālais jūgendstils.
 
brīvības 57 staten Jānis Alksnis 1908.jpg
Attēlā: Stateniskā jeb vertikālā jūgendstila paraugs - īres nams ar veikaliem Brīvības ielā 57, būvēts 1910. gadā, arhitekts Jānis Alksnis.
  
Stateniskajam jūgendstilam raksturīga:
 • atteikšanās no dekoriem un rotājumiem,
 • ēkām izteikti vertikālie akcenti,
 • vertikālisms panākts, uz āru izvirzot rizalītus (izceltas šauras konstrukciju joslas) visā fasādes augstumā,
 • vertikālismu pastiprina erkeri,
 • jauninājums šajās ēkās bija plašas biroju telpas otrajā stāvā virs veikaliem (tie atradās pirmajos stāvos).
Neilgajā jūgendstila pastāvēšanas laikā - aptuveni desmit gados Rīgā tika uzbūvētas apmēram 1000 ēkas šajā stilā. Eiropā jau bija sācies jūgendstila noriets, un arī Rīgā krāšņais, spilgtais, neatkārtojamais jūgendstils bija savu laiku pārdzīvojis - arhitekti sāka dot priekšroku citām tendencēm.
 
20. gadsimta vidū attieksme pret jūgendstilu bija visai noraidoša, ap 20. gadsimta septiņdesmitajiem gadiem sākās tā reabilitācija.
 
Šobrīd valda kvēla interese par jūgendstila arhitektūru - tiek rekonstruēti jūgendstila nami, interjeri, Rīgas jūgendstils ir tūristu intereses centrā.
 
900 edamistabaun erkers jst muz.jpg
Attēlā: rekonstruētā Rīgas Jūgendstila Muzeja (atvērts 2009. gadā arhitekta Konstantīna Pēkšēna dzīvoklī ēkā Alberta ielā 12, kura būvēta 1903. gadā) ēdamzāles fragments. Tajā ir redzams, kā iekštelpu plānojumā varēja izmantot erkerus.
Svarīgi!
1997. gadā Rīgas vēsturiskais centrs, kurā iekļauta arī jūgendstila apbūve, tika reģistrēts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā.
Atsauce:
Latvijas kultūras vēsture/ Austra Avotiņa, Daina Blūma, Asja Līdaka u.c. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2003. - 507 lpp. Izmantotā literatūra: 181.- 185.lpp.
Mākslas dārgumi UNESCO Pasaules mantojums/ Marko Kataneo, Jasmīna Trifoni - Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. - 432.lpp Izmantotā literatūra: 52.-55.lpp.
http://www.citariga.lv/images/vietas/alberta2a_b.jpg 
http://www.makslasvesture.lv/images/thumb/9/96/Laube_Kenina_skola_Terbatas_15_2.jpg/300px-Laube_Kenina_skola_Terbatas_15_2.jpg  
http://photos.wikimapia.org/p/00/01/01/11/21_big.jpg
http://static.panoramio.com/photos/large/75505803.jpg
http://img.fotoblog.lv/424/816/900.jpg