Teorija

Procesi, kuri raksturo arhitektūru 20. gadsimta sākumā, notika jau 19. gadsimtā, īpaši - tā otrajā pusē. Tāpēc nav iespējams konstatēt īpašas pārmaiņas tieši 20. gadsimta sākumā - turpinājās tās tendences, kas bija aizsākušās 19. gadsimtā.
Svarīgi!
Līdz 19. gadsimtam arhitektūras attīstību raksturoja viens dominējošais stils noteiktā laikmetā, piemēram, gotika ir tipisks viduslaiku otrās puses - 12. - 15. gadsimta stils. Savukārt, piemēram, renesanses stila ēkas bija raksturīgas 14. - 16. gadsimtam.
19. gadsimtā un 20. gadsimta sākumā radītajai arhitektūrai trūka šādas stila vienveidības, jo vienlaicīgi pastāvēja un viens otru nomainīja vairāki arhitektūras stili.
 
To noteica laikmeta prasības, ideoloģiju ietekme, jaunu celtniecības materiālu ražošana.
 
19. gadsimtā un 20. gadsimta sākumā pastāvēja iepriekšējo gadsimtu stilu ietekmes arhitektūrā - historisma virziens.
  
12974321957715 mākslas akadēmija.jpg
 
Attēlā redzama bijusī Rīgas Biržas komitejas komercskola, tagad - Latvijas Mākslas akadēmija. Tā būvēta 20.gadsimta sākumā, izmantojot gotikas elementus: smaili tornīši, augsti logi ar smailloka arku u.c., tātad pārstāv historisma novirzienu.
Svarīgi!
Historisma arhitektūrā tika pielietoti visi iepriekšējo gadsimtu stilu elementi - gan ēkas fasādē kopējot vienu stilu, kā redzams Mākslas akadēmijas paraugā, gan apvienojot vairākus stilus vienā ēkas fasādē. Arī iekštelpas visbiežāk neatbilda ēkas ārpusē redzamajam stilam. 
CRYSTAL_PALACE krist pils.jpg
 
Kā jauno arhitektūras tendenču piemēru attēlā var redzēt inženiera Dž. Pekstona 1851. gadā būvēto tā saukto "Kristāla pili" Londonā - Anglijas paviljonu starptautiskajai izstādei (ēka nodega 1937. gadā).
 
No uzbūves viedokļa tā atgādina gotikas ēkas konstrukciju: centrālais joms, sānu jomi, šķērsjoms, bet ir būvēta, izmantojot tikai dzelzs konstrukcijas un stiklu - jaunos būvmateriālus.
  
19. gadsimta beigās, protestējot pret historismu, jaunā arhitektu paaudze radīja jaunu virzienu arhitektūrā - jūgendstilu.
 
image.jpg
 
Attēlā redzama Antonio Gaudi projektētā Svētās Ģimenes baznīca jeb La Sagrada Familia Barselonā. 
 
Tā šķiet līdzīga gotikas stila dievnamiem, bet ir redzams, ka būtībā tajā izmantoti pilnīgi jauni būvformu risinājumi - to veido stilizēti koku stumbru, stalaktītu,  klinšu motīvi. Jūgendstils tiecās pēc plānojuma un dekoru saskaņas, tuvināšanās dabas formām.
 
Atsauce:
http://i.pilseta24.lv/upload/news/2011-02-11/original/12974321957715.jpg
http://labavide.lv/uploads/0000/2085/CRYSTAL_PALACE.jpg
http://www.populartourisms.com/wp-content/uploads/2013/03/barcalona-Sagrada-Familia.jpg
Mākslas vēstures pamati II/  Tatjana Kačalova, Rihards Pētersons. - Rīga: Zvaigzne ABC, 1997. - 137 lpp. Izmantotā literatūra: 5.-7.lpp.