Teorija

Romānika bija arhitektūras stils, kura vēsturiskās pastāvēšanas laiks - viduslaiki. Romānika bija valdošais stils Eiropas arhitektūrā 11. - 13. gadsimtā.
  
Historisma arhitektūras virziens 19. - 20. gadsimtā atsāka izmantot romānikas dekoratīvos elementus.
 
kloster-hamersleben-ehem-augustiner-chorherrenstift-34842.jpg
Attēlā redzama Hammerslēbenes klostera baznīca, būvēta romānikas stilā.
  
Romānikai raksturīgi:
 • ne pārāk augsti vienkārši torņi,
 • biezi, smagnēji mūri - ēkas līdzinās cietokšņiem,
 • nelieli logi,
 • logu un ieejas virspusēs lietota pusaploces jeb pusloka arka. 
 
Nojaucot romiešu būvētās ēkas, viduslaiku celtnieki apguva, kā romieši būvēja pusaploces jeb  pusloka formas arkas un sāka atdarināt to romisko variantu - būvēja tāpat - pusaploces formā, tāpēc arī nosaukums: romānika (atsauce uz romiešu stilu).
 
fenster-romanisch-1-thumb-260xauto-948.jpg
 
Šāda stila arkas redzamas attēlā:
 • nelielajiem logiem loga augšdaļas izliekums pusaploces jeb pusloka formā; 
 • logailu sadala dekors, kurā izmantotas pusaploces formas arkas;
 • iepriekšējā attēlā - arī dekoratīvajām formām zem jumtiem - pusaploces arkatūras (vairāku arkas formu atkārtojums - dekors) joslas;
 • pusaploces arkas forma bija arī ieejas durvīm - portālam.
  
lu_1 latv univ.jpg 
Attēlā: Romānikas stila atdarinājums - neoromānika redzama 19. gadsimta sešdesmitajos gados būvētajā Rīgas Politehnikuma, tagad - Latvijas Universitātes galvenajā ēkā. Projekta autors: G.Hilbings.
 
 • Ēkas āriene ir svinīgi smagnēja, pietuvināta romānikas formām,
 • pusloka jeb pusaploces formas logi, kārtoti pa vienam, trešajā stāvā - diviem blakus,
 • ēkas augšdaļā pie jumta - dekoratīvas pusloka jeb pusaploces arkatūras  joslas. 
Šajā ēkā un arī citās iekštelpās romānikas stilu parasti neizmantoja.
Iekštelpas tika pielāgotas ēkas funkcijām - ar plašu vestibilu un simetriski tam abās pusēs izkārtotiem gaiteņiem un auditorijām.
 
Atsauce:
http://www.staedte-fotos.de/1024/kloster-hamersleben-ehem-augustiner-chorherrenstift-34842.jpg
http://www.anz-verlag.de/shop/assets_c/2012/07/fenster-romanisch-1-thumb-260xauto-948.jpg
http://nekrize.lv/wp-content/uploads/2011/02/lu_1.jpg
Arhitektūras stili Latvijā/ Skaidrīte Cielava - Rīga: SIA "Mācību apgāds NT", 1998. - 75 lpp. Izmantotā literatūra: 57.lpp.