Romānika bija arhitektūras stils, kura vēsturiskās pastāvēšanas laiks - viduslaiki. Romānika bija valdošais stils Eiropas arhitektūrā 11. - 13. gadsimtā.
  
Historisma arhitektūras virziens 19. - 20. gadsimtā atsāka izmantot romānikas dekoratīvos elementus.
 
84935df5544bcb4da484a24feb4c8311.jpg
Attēlā: Laahas klostera baznīca Vācijā, 12.-13. gadsimts
  
Romānikai raksturīgi:
  • vispirms kvadrātveida, vēlāk - apaļas formas torņi, ko vainago pazemināts pārklājums;
  • biezi, smagnēji mūri - ēkas līdzinās cietokšņiem;
  • ēkām ir nelieli logi;
  • logu un ieejas daļu un/ vai durvju noslēgumam lietota pusaploces jeb pusloka arka;
  • dekoratīvajiem veidojumiem būvju augšpusē pirms jumtiem - pusaplocesarkatūras (vairāku arkas formu atkārtojums - dekors) joslas;
fenster-romanisch-1-thumb-260xauto-948.jpg
Attēlā: Romānikas stila ēkas logs: nelielajiem logiem loga augšdaļas izliekums pusaploces jeb pusloka formā; logailu sadala vienkāršas formas kolonna, veidojot pāreju pusaploces formas arkās
  
Nojaucot romiešu būvētās ēkas, viduslaiku celtnieki pakāpeniski apguva iemaņas, kā romieši būvēja pusaploces jeb  pusloka formas arkas un sāka atdarināt to romisko variantu - būvēja tāpat - pusaploces formā, tāpēc arī nosaukums: romānika (atsauce uz romiešu stilu).
  
portal-of-st-mary-s-church-bergen-norway-1180.jpg!Large.jpg
Attēlā: Romānikas stila ieejas daļa dievnamā - portāls, to vainago vairāku līmeņu pusaploces arkas
 
Par portālu sauc greznu, akcentētu ieejas daļu.
Pakāpeniski dievnamu ieejas veidoja aizvien greznākas, papildināja ar Kristus vai svēto tēliem, dažādiem simboliskiem tēliem, motīviem.
Romānikas stilistika atgriezās 19.-20. gs. arhitektūrā.
 
csm_J035_6535afd9d9.jpg 
Attēlā: Romānikas stilam pietuvinātās formās 19. gadsimta sešdesmitajos gados būvēta toreizējā Rīgas Politehnikuma, tagad - Latvijas Universitātes galvenā ēka. Neoromānika.
Projekta autors: G. Hilbings
  
Romānikas pazīmes Latvijas Universitātes ēkas fasādē:
  • ēkas āriene ir svinīgi smagnēja, pietuvināta romānikas formām;
  • pusloka jeb pusaploces formas logi, kārtoti pa vienam, trešajā stāvā - pa diviem blakus;
  • ēkas augšdaļā pie jumta - dekoratīvas pusloka jeb pusaploces arkatūras  joslas. 
Šajā ēkā un arī citās iekštelpās romānikas stilu parasti neizmantoja.
Iekštelpas tika pielāgotas ēkas funkcijām - LU ēkā - ar plašu vestibilu, centrālajām kāpnēm, simetriski abās pusēs vestibilam izkārtotiem gaiteņiem un auditorijām.
 
Atsauce:
http://www.staedte-fotos.de/1024/kloster-hamersleben-ehem-augustiner-chorherrenstift-34842.jpg
http://www.anz-verlag.de/shop/assets_c/2012/07/fenster-romanisch-1-thumb-260xauto-948.jpg
https://uploads1.wikiart.org/00312/images/romanesque-architecture/portal-of-st-mary-s-church-bergen-norway-1180.jpg!Large.jpg
https://www.cfi.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/cfi/zinas/2018/csm_J035_6535afd9d9.jpg
Arhitektūras stili Latvijā/ Skaidrīte Cielava - Rīga: SIA "Mācību apgāds NT", 1998. - 75 lpp. Izmantotā literatūra: 57.lpp.