Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. Gotikas elementi 1p.
2. Historisma virzienu noteikšana 1p.
3. Historisma virzienu pazīmes 3p.
4. Eklektisma ēkas pazīmes 1p.
5. Historisms: Attēlā redzamās pazīmes 1p.
6. Rīgas arhitektūras raksturojums 3p.