Teorija

Uzdevumi

1. Oksīdu nosaukumi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Reakciju vienādojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Vielu ķīmiskās pārvērtības

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Organisko vielu atpazīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Organisko vielu atpazīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Vielu klasifikācija

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Vielu atpazīšana pēc formulas

Grūtības pakāpe: vidēja

7
8. Organiskas un neorganiskas skābes

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Stehiometriskie aprēķini

Grūtības pakāpe: augsta

2
10. Stehiometriskie aprēķini

Grūtības pakāpe: augsta

2
11. Alkānu nosaukumi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Skābie un bāziskie oksīdi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Skābju formulas

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Skābju atlikumu formulas

Grūtības pakāpe: vidēja

4
15. Metāli un nemetāli

Grūtības pakāpe: zema

2
16. Hidroksīdu formulas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Sāļu nosaukumi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
18. Sāļu šķīdība

Grūtības pakāpe: vidēja

3
19. Oksīdu iedalījums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
20. Reakciju vienādojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
21. Oksīdu ķīmiskās īpašības

Grūtības pakāpe: augsta

1
22. Reakciju vienādojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
23. Reakciju vienādojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
24. Organisko vielu atpazīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Testi

1. Skābes un sāļi

Grūtības pakāpe: vidēja

15
2. Metāli, nemetāli bāzes un oksīdi

Grūtības pakāpe: vidēja

10
3. Organiskās vielas

Grūtības pakāpe: vidēja

10
4. Stehiometriskie aprēķini, reakciju vienādojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

13
5. Organisko un neorganisko vielu pārvērtības

Grūtības pakāpe: vidēja

31

Materiāli skolotājiem