Grūtības pakāpe:
00:40:00

Visi uzdevumi:

32p.
1. Skābju formulas 3p.
2. Metāli un nemetāli 2p.
3. Skābie un bāziskie oksīdi 2p.
4. Sāļu nosaukumi 3p.
5. Hidroksīdu formulas 2p.
6. Oksīdu nosaukumi 3p.
7. Reakciju vienādojumi 2p.
8. Reakciju vienādojumi 2p.
9. Reakciju vienādojumi 1p.
10. Vielu ķīmiskās pārvērtības 1p.
11. Organisko vielu atpazīšana 1p.
12. Vielu atpazīšana pēc formulas 7p.
13. Bāzes daudzums 2p.
14. Oksīdu ķīmiskās īpašības 1p.