Grūtības pakāpe:
00:30:00

Visi uzdevumi:

13p.
1. Reakciju vienādojumi 2p.
2. Oksīdu ķīmiskās īpašības 1p.
3. Reakciju vienādojumi 2p.
4. Vielu ķīmiskās pārvērtības 1p.
5. Stehiometriskie aprēķini 2p.
6. Stehiometriskie aprēķini 2p.
7. Bāzes daudzums 2p.
8. Oksīdu ķīmiskās īpašības 1p.