Grūtības pakāpe:
00:10:00

Visi uzdevumi:

10p.
1. Reakciju vienādojumi 1p.
2. Reakciju vienādojumi 2p.
3. Organisko vielu atpazīšana 1p.
4. Organisko vielu atpazīšana 1p.
5. Organisko vielu atpazīšana 2p.
6. Organiskas un neorganiskas skābes 3p.