Grūtības pakāpe:
00:10:00

Visi uzdevumi:

10p.
1. Metāli un nemetāli 2p.
2. Skābie un bāziskie oksīdi 2p.
3. Hidroksīdu formulas 2p.
4. Oksīdu nosaukumi 3p.
5. Oksīdu iedalījums 1p.