Oksīdus iegūst:
 • vienkāršām vielām vai ķīmiskajiem savienojumiem degot gaisā vai skābeklī;
 • sadalot skābekli saturošus savienojumus.
 
YCUZD_230216_5027_kimija_9kl_31.svg
 
 
Oksīdu fizikālās īpašības
 
Oksīdi ir gan cietas vielas (\(\mathrm{CuO}\), \(\mathrm{HgO}\)), gan šķidras vielas (H2O), gan arī gāzveida vielas (\(\mathrm{CO}\), CO2, SO2). Arī pēc krāsas tie ir dažādi, piemēram, vara (II) oksīds ir melnā, dzīvsudraba (II) oksīds - sarkanā, litija oksīds - baltā krāsā. Bezkrāsaini oksīdi ir sēra (IV) oksīds un oglekļa (IV) oksīds. Slāpekļa (IV) oksīds ir brūnā krāsā.
 
Oksīdu ķīmiskās īpašības
 
Bāziskajiem oksīdiem un skābajiem oksīdiem piemīt atšķirīgas īpašības.
 
Bāziskie oksīdi
Skābie oksīdi
 1. Reaģē ar skābajiem oksīdiem. Rodas sāls:
  CaO+CO2CaCO3
 2. Reaģē ar skābēm. Rodas sāls un ūdens:
  CuO+H2SO4tCuSO4+H2O
   
 3. Aktīvo metālisko elementu oksīdi reaģē ar ūdeni. Rodas sārmi;
  Li2O+H2O2LiOH
 1. Reaģē ar bāziskajiem oksīdiem. Rodas sāls:
  SiO2+CaOtCaSiO3
   
 2. Reaģē ar bāzēm. Rodas sāls un ūdens:
  CO2+Ca(OH)2CaCO3+H2O
   
 3. Vairākums skābo oksīdu reaģē ar ūdeni. Rodas skābes:
  P2O5+3H2Ot2H3PO4
 
   
Oksīdu izmantošana
 • Ūdeņraža oksīdam (ūdenim) ir liela nozīme dabā.
 • Alumīnija, dzelzs un citu metālu oksīdus izmanto metalurģijā metālu iegūšanai.
 • Kalcija oksīds \(\mathrm{CaO}\) ir dedzināto jeb nedzesēto kaļķu galvenā sastāvdaļa.
 • Silīcija (IV) oksīds ir smilšu un kvarca galvenā sastāvdaļa. Apmēram puse Zemes garozas sastāv no silīcija (IV) oksīda. To plaši izmanto silikātķieģeļu un stikla ražošanā, kā arī dažādu silikātorganisko savienojumu iegūšanai.
 
Atsauce:
R.Rudzītis, F.Feldmanis Ķīmija pamatskolai 142-144 lpp.