Oksīdi ir ķīmiskie savienojumi, kas sastāv no diviem ķīmiskajiem elementiem, no kuriem viens ir skābeklis.
Oksīdu vispārīgā formula ir EnOm, kur ar \(\mathrm{E}\) ir apzīmēts metāliskais vai nemetāliskais elements.
Oksīdi ir plaši izplatītas vielas. Gandrīz visi ķīmiskie elementi veido oksīdus.
 
Oksīdu klasifikācija. Pēc ķīmiskajām īpašībām oksīdus izdala bāziskajos un skābajos oksīdos.
 
YCUZD_230216_5027_kimija_9kl_32.svg
 
Par bāziskajiem oksīdiem sauc oksīdus, kuriem atbilst bāzes.
Piemēram, Li2O un \(\mathrm{CaO}\) ir bāziskie oksīdi, jo tiem atbilst bāzes \(\mathrm{LiOH}\) un Ca(OH)2. Bāziskos oksīdus veido tikai metāliskie elementi
Par skābajiem oksīdiem sauc tādus oksīdus, kuriem atbilst skābes.
Piemēram, CO2 un P2O5 ir skābie oksīdi, jo tiem atbilst skābes H2CO3 un H3PO4.
 
Bāziskie un skābie oksīdi pieder pie sāļus radošajiem oksīdiem.
 
Oksīdu nosaukumi
Ja elements veido tikai vienu oksīdu, tad to sauc vienkārši par šī elementa oksīdu, piemēram, Li2Oir litija oksīds un \(\mathrm{ZnO}\) - cinka oksīds.
Oksīdu nosaukumu veido šādi: elementa nosaukums ģenitīvā + vārds "oksīds".
 
Oksīdu sastāvu var izteikt arī, izmantojot grieķu skaitļu vārdus, piemēram, oglekļa monoksīds \(\mathrm{CO}\), oglekļa dioksīds CO2, sēra trioksīds SO3, difosfora pentoksīds P2O5, didzelzs trioksīds Fe2O3 u.c.
 
Grieķu skaitļa vārdi:
  • mono - viens
  • di - divi
  • tri - trīs
  • tetra - četri
  • penta - pieci
  
Ja oksīdus veido elements, kuram savienojumos ir vairākas vērtības, tad blakus elementa nosaukumam iekavās ar romiešu cipariem ieraksta tā vērtību, piemēram, \(\mathrm{FeO}\) - dzelzs (II) oksīds, Fe2O3 - dzelzs (III) oksīds.
 
Bāzisko oksīdu formulas un nosaukumi
 
Formulas
Nosaukumi
Atbilstošo bāzu formulas
Li2O
Litija oksīds
\(\mathrm{LiOH}\)
Na2O
Nātrija oksīds
\(\mathrm{NaOH}\)
K2O
Kālija oksīds
\(\mathrm{KOH}\)
\(\mathrm{CaO}\)
Kalcija oksīds
Ca(OH)2
\(\mathrm{CuO}\)
Vara (II) oksīds
Cu(OH)2
\(\mathrm{FeO}\)
Dzelzs (II) oksīds
Fe(OH)2
Fe2O3
Dzelzs (III) oksīds
Fe(OH)3
  
Skābo oksīdu formulas un nosaukumi
 
Formulas
Nosaukumi
Atbilstošo skābju formulas
CO2
Oglekļa (IV) oksīds
H2CO3
SO2
Sēra (IV) oksīds
H2SO3
SO3
Sēra (VI) oksīds
H2SO4
P2O5
Fosfora (V) oksīds
H3PO4