1. Atmosfērā 0.13% tilpuma ir ogļskābā gāze CO2. Dedzinot kurināmo, gaisā nonāk arī SO2.
   
 2. Hidrosfērā ūdens H2O arī ir oksīds (ūdeņraža oksīds).
   
 3. Litosfērā:
  SiO2 - smilts
  Fe3O4 - magnezīds
  Fe2O3 - sarkanā dzelzs rūda jeb hematīds
  TiO2 - rutils
  Al2O3 - korunds un citi oksīdi.
 
Oksīdu fizikālās īpašības
Vielas stāvoklis
 • Visi metālu oksīdi ir cietas vielas, bet no nemetālu oksīdiem cietas vielas ir:
  SO3, N2O5, P2O3, SiO2, B2O3, Cl2O7
   
 • Šķidri oksīdi ir:
  H2O, N2O3, H2O2
   
 • Gāzveida oksīdi:
  SO2, N2O, \(\mathrm{NO}\), NO2, \(\mathrm{CO}\), CO2
 
Krāsa
 • Bezkrāsaini oksīdi ir:
  SiO2 - kvarcs un kalnu kristāls, H2O2, H2O, SO2, NO2, \(\mathrm{NO}\), \(\mathrm{CO}\), CO2
   
 • Balti oksīdi ir:
  sārmu (\(\mathrm{Li}\)-\(\mathrm{Fr}\)) un sārmzemju (\(\mathrm{Be}\)-\(\mathrm{Ra}\)) metālu oksīdi, Al2O3 un TiO2
   
 • Melni oksīdi ir:
  \(\mathrm{CuO}\), PbO2, MnO2
   
 • Zaļi oksīdi ir:
  Cr2O3
   
 • Brūni oksīdi:
  Fe2O3 un NO2 (vienīgā gāze ar brūnu krāsu)
Svarīgi!
Ļoti indīga viela ir \(\mathrm{CO}\) - tvana gāze.
Indīgas vielas ir arī NO2, SO2.