Sāļi ir ķīmiskie savienojumi, kas sastāv no metāliskiem elementiem un skābju atlikumiem.
Svarīgi!
Sāļu nosaukumus veido pēc šādas shēmas: metāliskā elementa nosaukums + skābi veidojošā elementa latīniskā nosaukuma sakne + izskaņa
Izskaņa visbiežāk ir trejāda:
  1. Ja sāli veido skābekli nesaturošs skābes atlikums, tad izskaņa ir -īds, piemēram, hlorīds, sulfīds.
  2. Ja sāli veido skābekli saturoša skābe, kuras nosaukumā ir vārds "skābe", tad izskaņa ir -āts, piemēram, sulfāts, nitrāts.
  3. Ja sāli veido skābekli saturoša skābe, kuras nosaukumā ir vārds "paskābe", tad izskaņa ir -īts, piemēram, sulfīts, nitrīts.
  4. Ja sāls sastāva ietilpstošajam metāliskajam elementam savienojumos var būt vairākas vērtības, tad aiz metāliskā elementa nosaukuma to raksta ar romiešu ciparu iekavās, piemēram, dzelzs(II) sulfāts FeSO4.
 
Svarīgākie sāļu iegūšanas paņēmieni
 
Vielas, kuras reaģē
Reakcijas
1. Skābēm iedarbojoties ar metāliem
2HCl+ZnZnCl2+H2
2. Skābajiem oksīdiem reaģējot ar sārmiem un bāziskajiem oksīdiem
SO2+Ca(OH)2CaSO3+H2O
3. Vienus sāļus pārvēršot citos sāļos
Ca3(PO4)2+3H2SO43CaSO4+2H3PO4
4. Metāliem reaģējot ar nemetāliem
2Fe+3Cl2t2FeCl3
 
Sāļu fizikālās īpašības
 
Sāļi ir cietas kristāliskas vielas dažādās krāsās. Sāļu šķīdība ūdenī ir dažāda. Daži sāļi, piemēram, visi nitrāti, labi šķīst ūdenī, bet citi, piemēram, kalcija karbonāts CaCO3 un bārija sulfāts BaSO4 ir praktiski nešķīstoši. Sāļu šķīdība jāņem vērā, rakstot reakciju vienādojumus.
 
Sāļu šķīdība
 
Sāļu nosaukumi
Sāļu šķīdība
Nitrāti
Visi sāļi ir šķīstoši.
Hlorīdi
Visi sāļi ir šķīstoši, izņemot \(\mathrm{AgCl}\) un PbCl2.
Sulfāti
BaSO4, PbSO4, SrSO4, CaSO4 un Ag2SO4 maz šķīst. Pārējie sāļi ir šķīstoši
Sulfīdi
Gandrīz visi sāļi nešķīstoši. Šķīst Na2S, K2S, NH42S, \(\mathrm{BaS}\) un \(\mathrm{MgS}\). Maz šķīst \(\mathrm{CaS}\).
Karbonāti
Silikāti
Ortofosfāti
Visi sāļi ir nešķīstoši, izņemot kālija, nātrija un amonija sāļus.
 
Atsauce:
G. Rudzītis, F.Feldmanis Ķīmija pamatskolai 158-161 lpp.