Oglekļa atomi var veidot arī slēgtas oglekļa atomu virknes jeb ciklus, piemēram:
slegta virkne.png
 
Šādus savienojumus sauc par cikliskiem savienojumiem. Arī cikliskajos savienojumos pie oglekļa atomu brīvajām saitēm var pievienoties ūdeņraža atomi vai atomu grupas.

Organisko savienojumu daudzveidības pamatā ir arī tas, ka to molekulās starp oglekļa atomiem var būt ne tikai vienkāršā saite, bet arī divkāršā vai trīskāršā saite.
 
parastāssaites taisnā virkne.png
dubultāsaite.png
trīsksaite.png
Vienkārša saite
Divkārša saite
Trīskārša saite
 
Piemēram, vienkāršā saite starp oglekļa atomiem ir etāna, propāna un butāna molekulā:
 
etans.png
etāns
propans.png
propāns
butans.png
butāns
 
Ķīmiskās formulas, kurās ir attēlots atomu sakārtojums molekulās, parādot saites starp atomiem, sauc par struktūrformulām.
Lielāko daļu organisko vielu klašu var definēt kā ogļūdeņražus, kam viens vai vairāki ūdeņraža atomi aizvietoti ar attiecīgu funkcionālo grupu. Tas attiecas arī uz nepiesātinātajiem ogļūdeņražiem (funkcionālā grupa - dubultsaite). Šāda klasifikācija mazāk efektīvi apraksta aromātisko savienojumus un it īpaši - heterociklus. Tomēr arī tur par sākotnējo ogļūdeņradi var paņemt attiecīgo aromātisko ciklu vai heterociklu un klasificēt pēc tā aizvietotājiem, taču šādu vielu īpašības parasti būtiski atšķiras no līdzīgu alifātisko savienojumu īpašībām.
 
Atsauce:
R.Rudzītis, F.Feldmanis Ķīmija pamatskolai 172-173 lpp.