Visām bāzēm - gan šķīstošām, gan nešķīstošām - ir kopīga īpašība: tās reaģē ar skābēm, veidojot sāli un ūdeni.
 
Pēc indikatoru krāsas maiņas var izsekot, kā mainās reakcijas vide, bāzēm reaģējot ar skābēm - piemēram, nātrija hidroksīdam reaģējot ar sālsskābi. No tā var spriest par reakcijas gaitu.
 
Kolbiņā, kur atrodas nedaudz nātrija hidroksīda šķīduma, piepilina dažus pilienus fenolftaleīna šķīduma. Šķīdums krāsojas aveņsarkanā krāsā. Pēc tam no biretes sārma šķīdumam pilina klāt sālsskābes šķīdumu, kolbiņu visu laiku skalinot. Līdzko sārtā krāsa izzūd, skābes pilināšanu pārtrauc.
 
YCUZD_230216_5027_kimija_9kl_30.svg
Attēlā: titrēšanas iekārta
 
Šķīdums kļuvis neitrāls, t.i., tajā nav ne sārma, ne arī skābes. Notikušo reakciju var attēlot šādi:
NaOH+HClNaCl+H2O
 
Līdzīgi ar skābēm reaģē arī citi sārmi.
Reakciju starp skābi un bāzi, kuras rezultātā veidojas sāls un ūdens, sauc par neitralizācijas reakciju.
Neitralizācijas reakcijas ir apmaiņas reakciju atsevišķs gadījums.
 
Sārmiem un nešķīstošajām bāzēm ir atšķirīgas īpašības. Nešķīstošās bāzes karsējot sadalās. Ja, piemēram, karsē vara (II) hidroksīda zilās nogulsnes, rodas vara (II) oksīds:
Cu(OH)2tCuO+H2O
 
Bet sārmi karsējot nesadalās. Sārmu šķīdumi iedarbojas uz indikatoriem, saēd organiskas vielas, reaģē ar sāļiem un ūdens šķīdumā ar skābajiem oksīdiem. Sārmi saēd ādu, papīru, koksni, audus, vilnu.
 
Bāzu ķīmiskās īpašības
  
Sārmi
Nešķīstošās bāzes
 1. Reaģē ar skābēm. Rodas sāls un ūdens:
  2NaOH+H2SO4Na2SO4+2H2O
   
 2. Karsējot nesadalās
   
 3. Saēd audus un organiskās vielas
   
 4. Reaģē ar sāļu šķīdumiem (ja sāls sastāvā ietilpst metāliskais elements, kas spēj veidot nešķīstošu bāzi). Rodas nešķīstoša bāze un sāls:
  FeCl3+3NaOHFe(OH)3+3NaCl
   
 5. Reaģē ar skābajiem oksīdiem. Rodas sāls un ūdens:
  2NaOH+CO2Na2CO3+H2O
   
 6. Iedarbojas uz indikatoriem
 1. Reaģē ar skābēm. Rodas sāls un ūdens:
  Cu(OH)2+H2SO4CuSO4+H2O
   
 2. Karsējot sadalās. Rodas bāziskais oksīds un ūdens:
  Cu(OH)2tCuO+H2O
   
 3. Uz organiskajām vielām parasti neiedarbojas
   
 4. Ar sāļu šķīdumiem nereaģē
   
 5. Ar skābajiem oksīdiem reaģē paaugstinātā temperatūrā. Rodas sāls un ūdens:
  2Fe(OH)3+3SO3tFe2(SO4)3+3H2O
   
 6. Uz indikatoriem neiedarbojas