29. maijs - FIZIKA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Ieteikumi darba vadītājam

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. ZPD mērķi un uzdevumi
2. ZPD noformējums
3. ZPD teksta valoda
4. ZPD struktūra
5. Titullapa, anotācija
6. Satura rādītājs
7. Ievads, mērķis, uzdevumi, hipotēze, metodes
8. Darba satura daļas
9. Secinājumi
10. Literatūras saraksts
11. Atsauces noformēšana
12. Pielikuma veidošana
13. Aptaujas
14. Intervija
15. Padomi skolēnam pirms darba nodošanas komisijai
16. ZPD aizstāvēšana un uzstāšanās novērtēšana

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. ZPD struktūra un apjoms 2. izziņas līmenis vidēja 9 p.
2. ZPD noformējums - attālumi no lapas malām 2. izziņas līmenis vidēja 4 p.
3. ZPD noformējums - fonti 2. izziņas līmenis vidēja 4 p.
4. ZPD noformējums - vispārīgi noteikumi 2. izziņas līmenis vidēja 12 p.
5. Tabulu noformējums 2. izziņas līmenis vidēja 6 p.
6. Attēlu noformējums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p.
7. Titullapas noformēšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. ZPD noformēšana 00:00:00 vidēja 20 p. Palielini savu reitingu!