Grūtības pakāpe:
1. ZPD noformējums - fonti 4p.
2. Attēlu noformējums 7p.
3. Tabulu noformējums 9p.