Teorija

Uzdevumi

1. Kristietība. Jēzus Kristus - vārda skaidrošana, radniecība, dzimtā pilsēta

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Kristietība. Jēzus dzīve Galilejā, Jānis Kristītājs

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Kristietība. Notikumi pēc Jēzus kristīšanas. Jēzus sekotāji.

Grūtības pakāpe: vidēja

4
4. Kristietība. Jēzus attiecības ar līdzcilvēkiem, viņa īpašās spējas

Grūtības pakāpe: zema

2
5. Kristietība. Ar Jēzu saistītie notikumi pavasara reliģisko svētku laikā

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Kristietība. Jēzus sišana krustā, augšāmcelšanās

Grūtības pakāpe: zema

2
7. Kristietība. Romiešu attieksme pret vietējo reliģiju un citu tautu reliģijām

Grūtības pakāpe: zema

2
8. Kristietība. Notikumi Romas pakļautajā Jūdejā, pravietojumi, nozīmīgie rokraksti

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Kristietība. Kristiešu draudzes

Grūtības pakāpe: zema

2
10. Kristietība. Romas impērijas sadalīšanas ietekme uz kristīgo baznīcu, ķecerība, protestantisms

Grūtības pakāpe: zema

2
11. Kristietība. Džons Viklifs

Grūtības pakāpe: augsta

4
12. Kristietība. Jans Huss

Grūtības pakāpe: zema

2
13. Kristietība. Principi, pret kuriem vērsās Mārtiņš Luters, rīcības sekas

Grūtības pakāpe: zema

2
14. Kristietība. Mārtiņa Lutera uzskati

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Kristietība. Protestantisma virzienu raksturīgās iezīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

4
16. Kristietība. Baptisti

Grūtības pakāpe: zema

2
17. Kristietība. Brāļu draudzes

Grūtības pakāpe: vidēja

4
18. Kristietība. Adventisti

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. Kristietība. Kristietības centrālais tēls, Trīsvienība

Grūtības pakāpe: zema

2
20. Kristietība. Desmit baušļi

Grūtības pakāpe: vidēja

4
21. Kristietība. Sakramenti

Grūtības pakāpe: vidēja

4
22. Kristietība. Kristiešu Svētie raksti, Jaunā Derība

Grūtības pakāpe: zema

2
23. Kristietība. Evaņģēliji

Grūtības pakāpe: vidēja

4
24. Kristietība. Apustuļu darbi, apustuļu vēstules

Grūtības pakāpe: zema

2
25. Kristietība. Atklāsmes grāmata jeb Apokalipse

Grūtības pakāpe: augsta

6
26. Kristietība. Rietumu tipa baznīca

Grūtības pakāpe: vidēja

3
27. Kristietība. Rietumu tipa dievnamu veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

4
28. Kristietība. Ikonostass

Grūtības pakāpe: zema

2
29. Kristietība. Orantas Dievmāte

Grūtības pakāpe: augsta

3
30. Kristietība. Austrumu tipa baznīca

Grūtības pakāpe: augsta

3
31. Kristietība. Garīdzniecība. Romas Katoļu baznīca. Diakons

Grūtības pakāpe: zema

2
32. Kristietība. Garīdzniecība. Romas Katoļu baznīca. Priesteris

Grūtības pakāpe: vidēja

3
33. Kristietība. Garīdzniecība. Romas Katoļu baznīca. Priestera amata tērpa elementi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
34. Kristietība. Garīdzniecība. Romas Katoļu baznīca. Bīskaps

Grūtības pakāpe: zema

2
35. Kristietība. Garīdzniecība. Romas Katoļu baznīca. Bīskaps - amata zīmes, tērps

Grūtības pakāpe: vidēja

4
36. Kristietība. Garīdzniecība. Romas Katoļu baznīca. Bīskapa amata zīmes, tērpa raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
37. Kristietība. Garīdzniecība. Romas Katoļu baznīca - kardināls

Grūtības pakāpe: vidēja

3
38. Kristietība. Garīdzniecība. Romas Katoļu baznīca. Pāvests

Grūtības pakāpe: zema

2
39. Kristietība. Garīdzniecība. Romas Katoļu baznīca. Pāvesta ievēlēšana

Grūtības pakāpe: zema

2
40. Kristietība. Garīdzniecība. Romas Katoļu baznīca. Pāvesta amata zīmes

Grūtības pakāpe: zema

2
41. Kristietība. Garīdzniecība. Romas Katoļu baznīca. Pāvesta amats

Grūtības pakāpe: vidēja

3
42. Kristietība. Garīdzniecība. Romas Katoļu baznīca. Garīdzniecības pārstāvju ģerboņi

Grūtības pakāpe: vidēja

4
43. Kristietība. Garīdzniecība. Pareizticība. Diakons

Grūtības pakāpe: zema

2
44. Kristietība. Garīdzniecība. Pareizticība. Priesteris

Grūtības pakāpe: zema

2
45. Kristietība. Garīdzniecība. Pareizticība. Bīskaps

Grūtības pakāpe: vidēja

6
46. Kristietība. Garīdzniecība. Pareizticība. Bīskapa amats

Grūtības pakāpe: augsta

3
47. Kristietība. Garīdzniecība. Luterānisms. Luterānisma simbols

Grūtības pakāpe: vidēja

4
48. Kristietība. Garīdzniecība. Luterisma garīdzniecības pārstāvji

Grūtības pakāpe: vidēja

4
49. Kristietība. Garīdzniecība. Luterānisms. Simbols, garīdznieka tērps

Grūtības pakāpe: augsta

3

Testi

Materiāli skolotājiem