Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

17p.
1. Kristietība. Garīdzniecība. Pareizticība 1p.
2. Kristietība. Garīdzniecība. Pareizticība. Diakons 2p.
3. Kristietība. Garīdzniecība. Pareizticība. Priesteris 2p.
4. Kristietība. Garīdzniecība. Pareizticība. Bīskaps 6p.
5. Kristietība. Garīdzniecība. Pareizticība. Bīskapa amats 3p.
6. Kristietība. Garīdzniecība. Pareizticība. Bīskapu galvassegas 3p.