Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12p.
1. Kristietība. Garīdzniecība. Luterticības izveide, izplatīšanās 1p.
2. Kristietība. Garīdzniecība. Luterānisms. Luterānisma simbols 4p.
3. Kristietība. Garīdzniecība. Luterisma garīdzniecības pārstāvji 4p.
4. Kristietība. Garīdzniecība. Luterānisms. Simbols, garīdznieka tērps 3p.