Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7p.
1. Kristietība. Romiešu attieksme pret vietējo reliģiju un citu tautu reliģijām 2p.
2. Kristietība. Notikumi Romas pakļautajā Jūdejā, pravietojumi, nozīmīgie rokraksti 2p.
3. Kristietība. Kristiešu draudzes 2p.
4. Kristietība. Romas varas attieksme pret kristiešu draudžu darbību, kristiešu uzskati 1p.