Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

16p.
1. Kristietība. Jēzus Kristus - vārda skaidrošana, radniecība, dzimtā pilsēta 2p.
2. Kristietība. Vietvalža reakcija uz ziņām par jūdu ķēniņa nākšanu pasaulē 1p.
3. Kristietība. Jēzus dzīve Galilejā, Jānis Kristītājs 2p.
4. Kristietība. Notikumi pēc Jēzus kristīšanas. Jēzus sekotāji. 4p.
5. Kristietība. Jēzus attiecības ar līdzcilvēkiem, viņa īpašās spējas 2p.
6. Kristietība. Ar Jēzu saistītie notikumi pavasara reliģisko svētku laikā 3p.
7. Kristietība. Jēzus sišana krustā, augšāmcelšanās 2p.