Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

16p.
1. Kristietība. Kristiešu Svētie raksti, Jaunā Derība 2p.
2. Kristietība. Evaņģēliji 4p.
3. Kristietība. Evaņģēlija raksturojums 2p.
4. Kristietība. Apustuļu darbi, apustuļu vēstules 2p.
5. Kristietība. Atklāsmes grāmata jeb Apokalipse 6p.