Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

11p.
1. Kristietība. Kristietības centrālais tēls, Trīsvienība 2p.
2. Kristietība. Ticības apliecība 1p.
3. Kristietība. Desmit baušļi 4p.
4. Kristietība. Sakramenti 4p.