Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

18p.
1. Kristietība. Garīdzniecība. Romas Katoļu baznīca. Diakons 2p.
2. Kristietība. Garīdzniecība. Romas Katoļu baznīca. Priesteris 3p.
3. Kristietība. Garīdzniecība. Romas katoļu baznīca. Priestera vizuālais tēls 1p.
4. Kristietība. Garīdzniecība. Romas Katoļu baznīca. Priestera amata tērpa elementi 3p.
5. Kristietība. Garīdzniecība. Romas Katoļu baznīca. Bīskaps 2p.
6. Kristietība. Garīdzniecība. Romas Katoļu baznīca. Bīskaps - amata zīmes, tērps 4p.
7. Kristietība. Garīdzniecība. Romas Katoļu baznīca. Bīskapa amata zīmes, tērpa raksturojums 3p.