Teorija

Uzdevumi

1. Reliģiju veidu raksturīgās iezīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

4
2. Reliģiju veidu pazīmes, panteisma ideju paudēji

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Teocentrisms, kosmocentrisms

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Jūdaisms. Vēsturiskie notikumi

Grūtības pakāpe: zema

2
5. Jūdaisms. Jeruzalemes templis

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Jūdaisms. Uzskati par Dievu

Grūtības pakāpe: zema

2
7. Jūdaisms. 10 baušļi

Grūtības pakāpe: vidēja

6
8. Jūdaisms. Sabats

Grūtības pakāpe: zema

2
9. Jūdaisms. Tanahs

Grūtības pakāpe: zema

2
10. Jūdaisms. Mozus grāmatas

Grūtības pakāpe: vidēja

4
11. Jūdaisms. Talmuds

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Jūdaisms. Dievnams

Grūtības pakāpe: zema

2
13. Jūdaisms. Saiešanas telts

Grūtības pakāpe: zema

1
14. Jūdaisms. Sinagogas lūgšanu istabas iekārtojums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
15. Jūdaisms. Garīdzniecības pārstāvji

Grūtības pakāpe: vidēja

4
16. Jūdaisms. Kohens

Grūtības pakāpe: zema

2
17. Jūdaisms. Rabīns

Grūtības pakāpe: zema

2

Testi

1. Reliģiskās domāšanas raksturīgās iezīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

9
2. Ābramiskās reliģijas, jūdaisms - vēsturiskie fakti

Grūtības pakāpe: vidēja

6
3. Jūdaisms. Mācības raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

13
4. Jūdaisms. Svētie raksti - Tanahs un Talmuds

Grūtības pakāpe: vidēja

9
5. Jūdaisms. Sinagoga, tās nozīme, iekārtojums

Grūtības pakāpe: vidēja

9
6. Jūdaisms. Garīdzniecības raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

9

Materiāli skolotājiem