Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

9p.
1. Jūdaisms. Garīdzniecības pārstāvji 4p.
2. Jūdaisms. Kohens 2p.
3. Jūdaisms. Pirmdzimtā izpirkšanas rituāls 1p.
4. Jūdaisms. Rabīns 2p.