Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6p.
1. Ābramiskās reliģijas 1p.
2. Jūdaisms. Vēsturiskie notikumi 2p.
3. Jūdaisms. Jeruzalemes templis 3p.