Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

13p.
1. Jūdaisms. Uzskati par Dievu 2p.
2. Jūdaisms. 10 baušļi 6p.
3. Jūdaisms. Sabats 2p.
4. Jūdaisms. Sabata vakariņas 3p.