Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

9p.
1. Jūdaisms. Tanahs 2p.
2. Jūdaisms. Mozus grāmatas 4p.
3. Jūdaisms. Talmuds 2p.
4. Jūdaisms. Talmuds - teksta izkārtojums, pirmais drukātais Talmuds 1p.