Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

9p.
1. Reliģija, tās nozīme cilvēka dzīvē 1p.
2. Reliģiju veidu raksturīgās iezīmes 4p.
3. Reliģiju veidu pazīmes, panteisma ideju paudēji 2p.
4. Teocentrisms, kosmocentrisms 2p.