Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Reliģiskā domāšana Izprot jēdzienu "reliģiskā domāšana", spēj nosaukt trīs reliģiju veidus, to raksturīgās pazīmes, zina reliģiju iedalījumu pēc to attieksmes pret augstākajiem spēkiem.
2. Ābramiskās reliģijas. Jūdaisms - vēsture Zina, kas ir ābramiskās reliģijas, kas tām kopīgs. Prot raksturot jūdaisma izveides vēsturi.
3. Jūdaisms. Mācība Prot raksturot jūdaisma mācības pamatjautājumus.
4. Jūdaisms. Svētie raksti Prot raksturot ebreju Svētos rakstus - Tanahu un Talmudu.
5. Jūdaisms. Sinagoga Prot raksturot jūdaisma dievnamu - sinagogu, tās nozīmi, iekārtojumu, tā simbolisko nozīmi.
6. Jūdaisms. Garīdzniecība Prot raksturot jūdaisma garīdzniecību - kohens, levīts, rabīns un priesteris, zina viņu galvenos pienākumus.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Reliģiju veidu raksturīgās iezīmes 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot atšķirt reliģiju veidus pēc to raksturīgajām pazīmēm.
2. Reliģiju veidu pazīmes, panteisma ideju paudēji 1. izziņas līmenis zema 2 p. Zina reliģiju veidu raksturīgās iezīmes, spēj nosaukt panteisma ideju paudējus.
3. Teocentrisms, kosmocentrisms 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zina teocentrisma un kosmocentrisma raksturīgās pazīmes.
4. Jūdaisms. Vēsturiskie notikumi 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot notikumus, kas saistīti ar senebreju tautas vēsturi.
5. Jūdaisms. Jeruzalemes templis 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Zina, kas ir Jeruzalemes templis, prot raksturot notikumus, kas saistīti ar šo celtni.
6. Jūdaisms. Uzskati par Dievu 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot jūdaistu uzskatus par Dievu.
7. Jūdaisms. 10 baušļi 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Zina 10 baušļos dotos nosacījumus, kas cilvēkam jāievēro savas dzīves laikā.
8. Jūdaisms. Sabats 1. izziņas līmenis zema 2 p. Zina, kas ir Sabats, kas tam raksturīgs.
9. Jūdaisms. Tanahs 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot jūdaisma Svētos rakstus - Tanahu.
10. Jūdaisms. Mozus grāmatas 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot raksturot Mozus grāmatas.
11. Jūdaisms. Talmuds 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zina, kas ir Talmuds, prot to raksturot.
12. Jūdaisms. Dievnams 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot jūdaisma dievnamus.
13. Jūdaisms. Saiešanas telts 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina, kas ir Saiešanas telts, kāda tai nozīme sinagogas telpu izkārtojumā.
14. Jūdaisms. Sinagogas lūgšanu istabas iekārtojums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Zina, kādi objekti atrodas sinagogas lūgšanu istabā, prot atpazīt tos attēlos.
15. Jūdaisms. Garīdzniecības pārstāvji 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot raksturot jūdaisma garīdzniecības pārstāvjus.
16. Jūdaisms. Kohens 1. izziņas līmenis zema 2 p. Zina, kas ir kohens, kādi ir viņa pienākumi.
17. Jūdaisms. Rabīns 1. izziņas līmenis zema 2 p. Zina, kas ir rabīns, prot raksturot rabīna galvenos pienākumus.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Reliģiskās domāšanas raksturīgās iezīmes 00:00:00 vidēja 9 p. Prot raksturot reliģijas pamatjautājumus, izprot tās nozīmi cilvēka dzīvē; prot atšķirt reliģiju veidus pēc to raksturīgajām pazīmēm; zina reliģiju veidu raksturīgās iezīmes, spēj nosaukt panteisma ideju paudējus; zina teocentrisma un kosmocentrisma raksturīgās pazīmes.
2. Ābramiskās reliģijas, jūdaisms - vēsturiskie fakti 00:00:00 vidēja 6 p. Prot raksturot ābramiskās reliģijas, zina šo reliģiju kopīgos uzskatus par Dievu, pasauli, cilvēku; prot raksturot notikumus, kas saistīti ar senebreju tautas vēsturi; zina, kas ir Jeruzalemes templis, prot raksturot notikumus, kas saistīti ar šo celtni.
3. Jūdaisms. Mācības raksturojums 00:00:00 vidēja 13 p. Prot raksturot jūdaistu uzskatus par Dievu; zina 10 baušļos dotos nosacījumus, kas cilvēkam jāievēro savas dzīves laikā; zina, kas ir Sabats, kas tam raksturīgs; zina, kādu vīnu un maizi lieto sabata vakariņās, prot raksturot sabata maizes simbolisko nozīmi.
4. Jūdaisms. Svētie raksti - Tanahs un Talmuds 00:00:00 vidēja 9 p. Prot raksturot jūdaisma Svētos rakstus – Tanahu; prot raksturot Mozus grāmatas; zina, kas ir Talmuds, prot to raksturot; zina, kādā veidā Talmuda lappusēs tiek izkārtots teksts; zina, kad un kur tika publicēts pirmais drukātais "Babilonijas Talmuds".
5. Jūdaisms. Sinagoga, tās nozīme, iekārtojums 00:00:00 vidēja 9 p. Prot raksturot jūdaisma dievnamus; zina, kas ir Saiešanas telts, kāda tai nozīme sinagogas telpu izkārtojumā; zina, kādi nosacījumi tiek ievēroti, būvējot sinagogu; zina, kādi objekti atrodas sinagogas lūgšanu istabā, prot atpazīt tos attēlos.
6. Jūdaisms. Garīdzniecības raksturojums 00:00:00 vidēja 9 p. Prot raksturot jūdaisma garīdzniecības pārstāvjus; zina, kas ir kohens, kādi ir viņa pienākumi; zina, kas ir pirmdzimtā izpirkšanas rituāls, kādā nolūkā šis rituāls tiek veikts, kurš no jūdaisma garīdzniekiem to veic; zina, kas ir rabīns, prot raksturot rabīna galvenos pienākumus.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Reliģiskā domāšana, ābramiskās reliģijas, jūdaisms 00:00:00 vidēja 61 p. Teorija: 1. Reliģiskā domāšana, 2. Ābramiskās reliģijas. Jūdaisms – vēsture, 3. Jūdaisms. Mācība, 4. Jūdaisms. Svētie raksti, 5. Jūdaisms. Sinagoga, 6. Jūdaisms. Garīdzniecība. Uzdevumi: 1. Reliģija, tās nozīme cilvēka dzīvē, 2. Reliģiju veidu raksturīgās iezīmes, 3. Reliģiju veidu pazīmes, panteisma ideju paudēji, 4. Teocentrisms, kosmocentrisms, 5. Ābramiskās reliģijas, 6. Jūdaisms. Vēsturiskie notikumi, 7. Jūdaisms. Jeruzalemes templis, 8. Jūdaisms. Uzskati par Dievu, 9. Jūdaisms. 10 baušļi, 10. Jūdaisms. Sabats, 11. Jūdaisms. Sabata vakariņas, 12. Jūdaisms. Tanahs, 13. Jūdaisms. Mozus grāmatas, 14. Jūdaisms. Talmuds, 15. Jūdaisms. Talmuds - teksta izkārtojums, pirmais drukātais Talmuds, 16. Jūdaisms. Dievnams, 17. Jūdaisms. Saiešanas telts, 18. Jūdaisms. Nosacījumi sinagogas būvniecībā, 19. Jūdaisms. Sinagogas lūgšanu istabas iekārtojums, 20. Jūdaisms. Garīdzniecības pārstāvji, 21. Jūdaisms. Kohens, 22. Jūdaisms. Rabīns, 23. Jūdaisms. Pirmdzimtā izpirkšanas rituāls, 24. Jūdaisms._