Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

9p.
1. Kristietība. Reformācijas sākums, reformatoru kopīgie uzskati 1p.
2. Kristietība. Principi, pret kuriem vērsās Mārtiņš Luters, rīcības sekas 2p.
3. Kristietība. Mārtiņa Lutera uzskati 2p.
4. Kristietība. Protestantisma virzienu raksturīgās iezīmes 4p.