Teorija

Uzdevumi

1. Vienkāršas un saliktas vielas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Metāli un nemetāli

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Metālu nosaukumi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Metālu formulas

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Nemetāli

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Oksīdi un hidroksīdi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Skābes un sāļi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Oksīdi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Oksīdu formulas

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Hidroksīdu nosaukumi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Hidroksīdu formulas

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Skābes atlikumi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Skābes atlikumu vērtība

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Skābes

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Sāļi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
16. Elektronu skaits atomā

Grūtības pakāpe: zema

3
17. Atoma kodola lādiņš

Grūtības pakāpe: zema

3
18. Savienošanās un sadalīšanās reakcijas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. Apmaiņas un aizvietošanās reakcijas

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Vienkāršas vielas

Grūtības pakāpe: vidēja

13
2. Ķīmiskie savienojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

28
3. Atoma kodols un elektronapvalks

Grūtības pakāpe: vidēja

12
4. Neorganisko vielu pārvērtības

Grūtības pakāpe: vidēja

34

Metodiskie materiāli