STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Teorija

Uzdevumi

1. Vienkāršas un saliktas vielas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Metāli un nemetāli

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Metālu nosaukumi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Metālu formulas

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Nemetāli

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Oksīdi un hidroksīdi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Skābes un sāļi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Oksīdi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Oksīdu formulas

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Hidroksīdu nosaukumi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Hidroksīdu formulas

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Skābes atlikumi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Skābes atlikumu vērtība

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Skābes

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Sāļi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
16. Elektronu skaits atomā

Grūtības pakāpe: zema

3
17. Atoma kodola lādiņš

Grūtības pakāpe: zema

3
18. Savienošanās un sadalīšanās reakcijas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. Apmaiņas un aizvietošanās reakcijas

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. 1. daļa. Apmaiņas reakcija (2018)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. 1. daļa. Ķīmiskās pārvērtības (2018)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. 1. daļa. Ķīmiskās pārvērtības (2017)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Diag. darbs. Vienkāršu vielu un ķīmisko savienojumu daudzveidība (2016)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Diag. darbs. Oksīdu ķīmiskās formulas (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Diag. darbs. Vielu klasifikācija (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Vienkāršas vielas

Grūtības pakāpe: vidēja

13
2. Ķīmiskie savienojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

28
3. Atoma kodols un elektronapvalks

Grūtības pakāpe: vidēja

12
4. Neorganisko vielu pārvērtības

Grūtības pakāpe: vidēja

34

Materiāli skolotājiem