Teorija

Uzdevumi

1. Ūdens

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Ūdens attīrīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Fizikālo īpašību analīze

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Vielu šķīdība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Vielu šķīdība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Masas daļas aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Masas daļas aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Masas daļa

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Ūdens ķīmiskās īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Ūdens

Grūtības pakāpe: vidēja

9

Metodiskie materiāli