Ūdens ķīmiskās īpašības
Reakcijas ar nemetāliem
Reaģē ar halogēniem (Cl2,F2,Br2)
Ūdens deg fluorā:
2F2+H2Oto4HF+O2
Produkti - fluorūdeņradis un skābeklis
Ar hloru ūdens reaģē lēni, reakcija notiek straujāk, ja apgaismo
Cl2+H2OgaismaHCl+HClO
Produkti - hlorūdeņradis un hlorapskābe
HClO - hlorapskābe, hlorapskābe ir nestabila un ātri sadalās par atomāro skābekli un hloru.
Hlora gāzes šķīdumu ūdenī sauc par hlorūdeni, Hlorūdenim ir dezinficējošas un balinošas īpašības.
Broms reaģē ar ūdeni līdzīgi hloram, tikai reakcija notiek lēnāk.
Br2+H2OHBr+HBrO
Produkti - bromūdeņradis un bromapskābe
Reaģē ar oglekli
C+H2Ot°CO+H2
Produkti - tvana gāze un ūdeņradis
 
 
Reaģē ar metāliem
Normālos apstākļos ūdens reaģē ar sārmzemju un sārmu metāliem
Ar nātriju
2Na+2H2O2NaOH+H2
Produkti - nātrija hidroksīds un ūdeņradis
Ar stronciju
Sr+2H2OSr(OH)2+H2
Produkti - stroncija hidroksīds un ūdeņradis
Citos apstākļos reaģē daži citi metāli
Magnijs reaģē karsējot  
Mg+2H2OtMg(OH)2+H2
Produkti - magnija hidroksīds un ūdeņradis
Daži sāļi spēj pievienot ūdens molekulas, veidojot citas vielas kristālus.
Vara sulfāts
CuSO4+5H2OCuSO45H2O 
Produkti-vara sulfāta pentahidrāts, jeb vara vitriols, zilā krāsā un ūdens
Dzelzs sulfāts
FeSO4+7H2OFeSO47H2O
Produkti - dzelzs (II) heptahidrāts jeb dzelzs vitriols, gaiši zaļa krāsa un ūdens
  
Apmaiņas reakcijas
Apmaiņas reakcijas ar ūdeni sauc par hidrolīzi
Alumīnija karbīda hidrolīze  
Al4C3+12H2O4Al(OH)3+3CH4
Produkti - alumīnija hidroksīds un metāns
Kalcija karbīda hidrolīze
CaC2+2H2OCa(OH)2+C2H2
Produkti - kalcija hidroksīds un acetilēns