Ar šķīdumiem saistītie aprēķini
Masas daļas aprēķināšana, pamatformulas:
 
Masas daļu aprēķina pēc formulas:
W=mms
W - izšķīdušās vielas masas daļa šķīdumā
m - izšķīdušās vielas masa
ms - šķīduma masa
 
Ja zināms šķīduma blīvums, tad lieto formulu:
W=mVs ·p
W - izšķīdušās vielas masas daļa šķīdumā
m - izšķīdušās vielas masa
Vs - šķīduma tilpums
ρ- šķīduma blīvums
Piemērs:
Uzdevums: Aprēķini cukura masas daļu cukurūdenī, ja zināms, ka izšķīdušā cukura masa ir 10 g un šķīduma kopējā masa ir 100g.
Risinājums: Ja zināma izšķīdušās vielas masa un šķīduma masa izmantoja m formulu - W=mms.
Piemērs:
Uzdevums: Aprēķini kāda ir izšķīdinātās vielas A masas daļa šķīdumā, ja vielas A masa šķīdumā ir 10 g šķīduma tilpums ir 100 ml un šķīduma blīvums ir 1,4 g/ml.
Risinājums: Šajā piemērā pielietojam formulu - W=mVs ·p
Piemērs:
Šķīduma pagatavošana ar noteiktu masas daļu.
Uzdevums: Pagatavo 200 g sālsūdens šķīdumu, kurš satur 20% vārāmās sāls (NaCl).
Risinājums: Vispirms aprēķinām cik daudz vārāmo sāli jāšķīdina ūdenī, izmantoja m formulu:
m=Wms
m - vārāmās sāls masa, kura jāšķīdina ūdenī
W - vārāmās sāls masas daļa šķīdumā
ms - šķīduma kopējā masa
1. Aprēķinam vārāmās sāls masu
2. Aprēķinām nepieciešamo ūdens masu no šķīduma masas atņemot vārāmās sāls masu
Praktiskie soļi šķīduma pagatavošanai
1. Veic nepieciešamos aprēķinus
2. Izvēlās nepieciešamos traukus - vārglāzi, mērcilindru, strūkleni, svarus, stikla nūjiņu.
3. Veic nepieciešamās darbības un pagatavo šķīdumu:
  • Uz svariem novieto vārglāzi, nospiež pogu "tare", iesver nepieciešamo vārāmās sāls masu.
  • No strūklenes mērcilindrā ielej attiecīgo ūdens tilpumu mililitros.
  • Ūdeni ielej vārglāzē (Vārglāzi noņem no svariem), kur atrodas sāls un šķīdumu maisa ar stikla nūjiņu līdz vārāmā sāls ir izšķīdusi.