Grūtības pakāpe:
00:40:00

Visi uzdevumi:

9p.
1. Ūdens 2p.
2. Ūdens attīrīšana 1p.
3. Fizikālo īpašību analīze 1p.
4. Ūdens ķīmiskās īpašības 1p.
5. Ūdens mīkstināšana 1p.
6. Vielu šķīdība 1p.
7. Masas daļas aprēķināšana 1p.
8. Masas daļa 1p.