Dzeramā ūdens iegūšana un ūdens destilācija
Ja dzeramo ūdeni ņem no virszemes avotiem (piem., ezeriem), to iepriekš sagatavo filtrējot un dezinficējot. Filtrēšana notiek baseinos, kur ūdeni filtrē caur smilšu slāni, pirms filtrēšanas baseinā pievieno koagulantu - Al2(SO4)3 .
Šai vielai reaģējot ar ūdeni un tajā izšķīdušajām vielām veidojās recekļainas nogulsnes, tādējādi palielinot daļiņu diametru.
ūdatt.png
  
attiekārtas.png
Attīrīšanas iekārtās ūdens dezinficēšanai izmanto hloru (Cl2) vai ozonu (O3)
YCUZD_170323_5026_39.svg
Dzeramā ūdens fizikāli - ķīmiskie rādītāji
Ūdens sastāvā esošās ķīmiskās vielas nosaka ūdens krāsu, garšu vai smaržu un duļķainību, proti, īpašības, pēc kurām patērētājs novērtē piegādātā ūdens kvalitāti un lietošanas derīgumu.
Ietekmi uz veselību var radīt ilgstoša tāda ūdens lietošana, kurš satur kādu ķīmisko vielu cilvēkam kaitīgā koncentrācijā. Īpaša uzmanība jāpievērš toksiskajām vielām, piemēram, smagie metāli un kancerogēni. Arī dzeramā ūdens dezinfekcijas līdzekļi izraisa dažādu blakusproduktu veidošanos, no kuriem daži ir potenciāli bīstami. Taču to radītais risks veselībai ir mazs, salīdzinot ar ūdens nedezinficēšanas bīstamību
Destilēta ūdens iegūšana
YCUZD_170323_5026_35.svg
Ūdeni atdala no piemaisījumiem , tā viršanas temperatūra ir 100 grādi pēc Celsija, šajā temperatūrā ūdens pārvēršas par tvaiku, kad tvaiks nonāk atteces dzesinātājā, tad tas kondensējas par praktiski tīru ūdeni (destilētu ūdeni), cietie piemaisījuma paliek apaļkolbā, kurā bija netīrais ūdens.
Destilētu ūdeni izmanto dažādiem mērķiem, piemēram, akumulatoros, kā šķīdinātāju utt.