Svarīgi!
Visas vielas iedalās divās grupās - vienkāršas vielas un saliktas vielas (ķīmiskie savienojumi).
 
YCUZD_230216_5027_kimija_9kl_60.svg
 
Vienkāršas vielas ir vielas, kas sastāv no viena atomu veida (no viena ķīmiskā elementa).
Saliktas vielas sastāv no vairākiem atomu veidiem (no vairākiem ķīmiskiem elementiem).
Piemērs:
Vienkāršas vielas:
 • O2 - skābeklis
 • O3 - ozons
 • H2 - ūdeņradis
Salikto vielu ir daudz vairāk par vienkāršajām vielām.
 • H2O - ūdens
 • CH4 - metāns
 • CaCO3 - kalcija karbonāts
Vienkāršas vielas iedala:
 • metālos
 • nemetālos
Saliktas vielas iedala:
 • oksīdos
 • bāzēs
 • skābēs
 • sāļos
 
Metāli ir tādas vienkāršas vielas, kurām piemīt metāliskas īpašības (salīdzinoši laba siltumvadītspēja un elektrovadītspēja, metālisks spīdums, plastiskums u.c.). Tiem raksturīgs īpaša veida kristālrežģis, kurā liela daļa no valences elektroniem (ārējā enerģijas līmeņa elektroniem) ir kopīgi visiem atomiem un var brīvi pārvietoties. Ķīmisko saiti, kurai raksturīga atomu sasaiste ar šādu brīvo elektronu palīdzību, sauc par metālisko saiti. Metāliskas īpašības piemīt lielākajai daļai pazīstamo ķīmisko elementu. No litija līdz francijam ir sārmu metāli, no kalcija līdz rādijam ir sārmzemju metāli.
 
Nemetāli
 • ūdeņradis (IA grupa)
 • bors (IIIA grupa)
 • ogleklis (IVA grupa)
 • slāpeklis, fosfors (VA grupa)
 • skābeklis, ozons, rombiskais sērs (VIA grupa)
 • fluors, hlors, broms, jods - sauc arī par halogēniem (VIIA grupa)
 • hēlijs, neons, kriptons, radons, ksenons (IIXA grupa)
YCUZD_230216_5027_kimija_9kl_45.svg