Grūtības pakāpe:
00:10:00

Visi uzdevumi:

12p.
1. Elektronu skaits atomā 3p.
2. Atoma kodola lādiņš 3p.
3. Atoma elektronapvalka lādiņš 3p.
4. Protonu skaits atomā 3p.