Grūtības pakāpe:
00:25:00

Visi uzdevumi:

28p.
1. Oksīdi un hidroksīdi 2p.
2. Skābes un sāļi 2p.
3. Oksīdi 3p.
4. Oksīdu formulas 3p.
5. Hidroksīdu nosaukumi 3p.
6. Hidroksīdu formulas 3p.
7. Skābes atlikumi 3p.
8. Skābes atlikumu vērtība 3p.
9. Skābes 3p.
10. Sāļi 3p.