Grūtības pakāpe:
00:10:00

Visi uzdevumi:

13p.
1. Vienkāršas un saliktas vielas 2p.
2. Metāli un nemetāli 2p.
3. Metālu nosaukumi 3p.
4. Metālu formulas 3p.
5. Nemetāli 3p.