Grūtības pakāpe:
00:30:00

Visi uzdevumi:

34p.
1. Vienkāršas un saliktas vielas 2p.
2. Savienošanās un sadalīšanās reakcijas 2p.
3. Apmaiņas un aizvietošanās reakcijas 2p.
4. Skābes un sāļi 2p.
5. Oksīdi un hidroksīdi 2p.
6. Oksīdi 3p.
7. Hidroksīdu nosaukumi 3p.
8. Skābes atlikumi 3p.
9. Skābes 3p.
10. Sāļi 3p.
11. Atoma elektronapvalka lādiņš 3p.
12. Elektronu skaits atomā 3p.
13. Protonu skaits atomā 3p.