Periodiskās tabulas horizontālās rindas sauc par periodiem. Tabulā ir 7 periodi (3 īsie un 4 garie).
Periodiskās tabulas vertikālās rindas sauc par grupām. Tabulā elementi izvietoti 16 grupās (astoņas A un astoņas B).
Piemērs:
Skābeklis atrodas 2. periodā 6. A grupā, kārtas skaitlis 8.
Svarīgi!
Jebkura ķīmiskā elementa atoms sastāv no pozitīvi lādēta kodola un negatīvi lādēta elektronapvalka.
Kodols atrodas atoma centrā un ieņem niecīgu daļu no atoma tilpuma.
kodols un elektronapvalks.svg
 
Daļiņu, kuras ietilpst atoma sastāvā, raksturojums
Daļiņa
Kur atrodas atomā
Apzīmējums
Lādiņš
Masa
Kā var uzzināt daļiņu skaitu atomā
Protons
Kodolā
p
+1
1
Protonu skaits kodolā sakrīt ar elementa kārtas skaitli periodiskajā tabulā
Neitrons
Kodolā
n
0
1
Atoma kodolā neitronu skaits var būt dažāds. Viena un tā paša ķīmiskā elementa atomus, kuri atšķiras pēc neitronu skaita, sauc par izotopiem. Lai aprēķinātu neitronu skaitu kodolā, no atommasas jāatņem elementa kārtas skaitli
Elektrons
Elektronapvalkā
e
-1
0
Elektronu skaits sakrīt ar dotā elementa kārtas skaitli periodiskajā tabulā
 
Elementa skābekļa kārtas skaitlis ir 8. Tas nozīmē, ka:
  1. Atoma kodolā atrodas 8 protoni.
  2. Kodola lādiņš ir +8.
  3. Elektronapvalkā kustās 8 elektroni.
Svarīgi!
Jebkura ķīmiskā elementa atoms ir elektriski neitrāla daļiņa, tas ir, atoma lādiņš ir \(0\).