Svarīgi!
Elektronu skaits atoma elektronapvalkā sakrīt ar dotā elementa kārtas skaitli periodiskajā tabulā.
Piemērs:
Skābekļa atomā ir 8 elektroni.
Zelta elektronapvalkā atrodas 79 elektroni.
Elektronapvalkā elektroni izvietojas enerģijas līmeņos. Jo kodolam tuvāk kustās elektroni, jo mazāks ir enerģijas krājums.
atoma struktūra.svg
Atoma struktūra
Svarīgi!
Enerģijas līmeņu skaits A grupas elementa atomu elektronapvalkā sakrīt ar grupas perioda numuru periodiskajā tabulā, periodi ir horizontālās elementu rindas.
Enerģijas līmenis ir aprēķināms pēc formulas \(2n^2\), kur \(n\) ir enerģijas līmeņa numurs.
Pirmajā enerģijas līmenī spēj izvietoties 2 elektroni, otrajā līmenī 8 elektroni, trešajā līmenī 18 elektroni.
Svarīgi!
A grupu elementiem elektronu skaits ārējā (vistālāk no kodola) sakrīt ar grupas numuru.
Grupas ir vertikāli izvietotās rindas periodiskajā tabulā.
Piemērs:
Otrās A grupas elementu elektronapvalkā ārējā enerģijas līmenī ir 2 elektroni.