Bāzes ir ķīmiskie savienojumi, kuru sastāvā ietilpst metāliskais elements, kas, atbilstoši tā vērtībai, ir saistīts ar vienu vai vairākām hidroksīdgrupām \(\mathrm{-OH}\).
Bāzu vispārīgā formula ir Me(OH)n, kur ar \(\mathrm{Me}\) apzīmēts metāliskais elements. Lai uzrakstītu bāzes ķīmisko formulu, jāzina, ka bāzes hidroksīdgrupu skaitu nosaka metāliskā elementa vērtība.
Piemērs:
NaIOHI - nātrija hidroksīds,
KIOHI - kālija hidroksīds
CaII(OH)2I - kalcija hidroksīds
AlIII(OH)3I - alumīnija hidroksīds
Svarīgi!
Bāzu nosaukumus veido šādi: metāliskā elementa nosaukums + vārds "hidroksīds".
Ja metāliskajam elementam ir vairākas vērtības, tad to parāda ar romiešu ciparu iekavās aiz šī elementa nosaukuma. Piemēram, Cu(OH)2 - vara (II) hidroksīds, Fe(OH)2 - dzelzs (II) hidroksīds, Fe(OH)3 - dzelzs (III) hidroksīds.
 
Bāzu klasifikācija
Bāzes iedala ūdenī šķīstošās un ūdenī nešķīstošās bāzēs.
 
YCUZD_230216_5027_kimija_9kl_56.svg
 
Labi ūdenī šķīst \(\mathrm{NaOH}\), \(\mathrm{KOH}\) un \(\mathrm{LiOH}\). Mazāk šķīst Ba(OH)2, bet Ca(OH)2 šķīst vēl mazāk.
Gandrīz visi pārējie metāliskie elementi veido ūdenī nešķīstošas bāzes.
 
Bāzu iegūšana
Sārmu iegūšana
Nešķīstošu bāzu iegūšana
 1. Aktīviem metāliem reaģējot ar ūdeni. Rodas sārms un ūdeņradis:
  2Li+2HOH2LiOH+H2
   
 2. Aktīvu metālisko elementu oksīdiem reaģējot ar ūdeni. Rodas sārms:
  Li2O+HOH2LiOH
   
 3. Aktīvu metālisko elementu hlorīdu ūdens šķīdumus sadalot ar elektrisko strāvu (vairāk par to jūs mācīsieties vidusskolā).
 1. Sāļu šķīdumiem reaģējot ar sārmiem. Rodas nešķīstoša bāze un cits sāls. Reakcija notiek tad, ja sāls sastāvā ietilpst metāliskais elements, kas veido nešķīstošu bāzi:
  FeCl3+3NaOHFe(OH)3+3NaCl
 
Bāzu fizikālās īpašības
  
Bāzes ir cietas vielas dažādās krāsās. Piemēram, \(\mathrm{NaOH}\), \(\mathrm{KOH}\) un Ca(OH)2 ir baltā krāsā, Cu(OH)2 - zilā krāsā, Fe(OH)3 - sarkanbrūnā krāsā. \(\mathrm{NaOH}\), \(\mathrm{KOH}\), \(\mathrm{LiOH}\) un daži citi hidroksīdi labi šķīst ūdenī. Ca(OH)2 ūdenī šķīst tikai nedaudz. Gandrīz visas pārējās bāzes ūdenī praktiski nešķīst.
 
Atsauce:
R.Rudzītis, F.Feldmanis Ķīmija pamatskolai 146-147 lpp.