Skābes ir ķīmiskie savienojumi, kas sastāv no elementa ūdeņraža, kas var aizvietoties ar metāliskajiem elementiem, un no skābes atlikumiem.
Skābes iedala skābekli saturošajās un skābekli nesaturošajās skābēs. Skābekli saturošās skābes ir sērskābe H2SO4, slāpekļskābe HNO3, ortofosforskābe H3PO4 u.c. Skābekli nesaturošas skābes ir sālsskābe \(\mathrm{HCl}\) un sērūdeņražskābe H2S u.c.
Vēl skābes iedala vienvērtīgās, divvērtīgās un trīsvērtīgās skābēs, pēc to sastāvā esošo ūdeņraža skaita.
 
Svarīgi!
Skābekli nesaturošo skābju nosaukumus atvasina no nemetāliskā elementa nosaukuma, pieliekot vārdu "ūdeņražskābe": elementa nosaukums + vārds "ūdeņražskābe".
 
Piemēram, sālsskābi \(\mathrm{HCl}\) sauc par hlorūdeņražskābi.
Svarīgi!
Ja attiecīgajam nemetāliskajam elementam savienojumos ir vairākas vērtības un skābes molekulā tam ir augstāka vērtība, tad skābekli saturošo skābju nosaukumus atvasina no nemetāliskā elementa nosaukuma, pieliekot vārdu "skābe": elementa nosaukums+ vārds "skābe".
 
Piemēram, slāpekļskābe HNO3, sērskābe H2SO4.
Svarīgi!
Ja skābes molekulā nemetāliskā elementa vērtība ir zemāka par maksimālo, tad nemetāliskā elementa nosaukumam pievieno vārdu "paskābe": elementa nosaukums+ vārds "paskābe".
 
Piemēram, slāpekļpaskābe HNO2, sērpaskābe H2SO3.
 
Svarīgāko skābju nosaukumi un formulas
Skābju nosaukumi
Formulas
Skābju atlikumi
Atlikumu vērtības
Sāļu nosaukumi
Hlorūdeņražskābe jeb sālsskābe
\(\mathrm{HCl}\)
\(\mathrm{Cl}\)
I
Hlorīds
Slāpekļskābe
HNO3
NO3
I
Nitrāts
Slāpekļpaskābe
HNO2
NO2
I
Nitrīts
Sērskābe
H2SO4
SO4
II
Sulfāts
Sērpaskābe
H2SO3
SO3
II
Sulfīts
Sērūdeņražskābe
H2S
\(\mathrm{S}\)
II
Sulfīds
Ogļskābe
H2CO3
CO3
II
Karbonāts
Silīcijskābe
H2SiO3
SiO3
II
Silikāts
Metafosforskābe
HPO3
PO3
I
Metafosfāts
Ortofosforskābe
H3PO4
PO4
III
Ortofosfāts
 
Atsauce:
G. Rudzītis, F.Feldmanis Ķīmija pamatskolai 152-153 lpp.